אודות החזר מס הכנסה על הקלות במס לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות

אודות החזר מס הכנסהמשרד רואי חשבון ACCOUNT INFO מפרט לכם אודות החזר מס הכנסה.
בשנים האחרונות נשמעת ביקורת ציבורית על יחס המדינה לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות,
על אף שלעתים יש הצדקה לביקורת, כדאי לדעת כי המדינה מעניקה הקלות ופטורים מתשלומי מיסים לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות,
חלק מההקלות הן הקלות קבועות המפורטות בפקודת מס ההכנסה וחלק אינן קבועות ומותאמות לכל אחד באופן אישי.
את ההטבות במס שאינן קבועות אפשר לברר אצל פקידי השומה המחוזיים ולקבל אותן באמצעות בקשה להחזר מיסים.

אודות הקלות במס לגמלאים

כדי ליהנות מהקלות למס לגימלאים, עליכם להיות בגיל פרישה. לא מספיק לפרוש לגמלאות בגיל צעיר, אלא להיות בגיל המוגדר בחוק כגיל יציאה לפנסיה.
גיל היציאה לפנסיה לפי החוק משתנה ותלוי בתאריך הלידה של כל אחד,
אך באופן כללי גיל הפרישה לגברים נע בין שישים וחמש לשישים ושבע וגיל הפרישה לנשים נע בין גיל שישים לגיל שישים וארבע שנים.

רשות המיסים מעניקה לגמלאים באופן אוטומאטי ניכוי ממס מריבית על פיקדונות בנקאיים או על תוכניות חיסכון.
סכום הניכוי המרבי עומד על שמונת אלפים ומאתיים שקלים לשנה, כאשר אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה, או על שניים עשר אלף ושלוש מאות שקלים כאשר שני בני הזוג עברו את גיל הפרישה.

גמלאים בעלי הכנסות נמוכות זכאים לפטור גבוה יותר בגובה של עד לשלושים וחמישה אחוז מהכנסות על ריבית בנקאית או על פקדונות.

גמלאים זכאים להקלות מס בתשלום קצבאות מהביטוח הלאומי, קצבת זקנה, קצבת נכות וקצבה על פי הסכם עיזבון בחיים.
קצבת עיזבון בחיים היא קצבה המתקבלת בהתאם למתן העיזבון של הגמלאי לאחר מותו לאחד מהמוסדות הלאומיים, כפי שפירט המחוקק, כאשר בתמורה למתן העיזבון לאחד המוסדות, יקבל הגמלאי קצבה מהמוסד למשך כל ימי חייו.

גמלאים נכים זכאים לפטור של עד שלושים וחמש אחוז מס מהקצבה שהם מקבלים ממקום העבודה שלהם.

לגמלאים עצמאיים שאינם מקבלים גמלה חודשית מעניקה המדינה פטור מהכנסות מדמי שכירות של השכרת נכסי העסק.

קשישים העוזבים את בית המגורים שלהם ועוברים לגור בבית אבות יהיו זכאים לפטור מדמי השכירות של דירת המגורים שבה הם גרו עד המעבר לבית האבות.
הפטור מדמי השכירות השנתיים יהיה עד לתקרה של מחצית סכום התשלום השנתי שמשלם הקשיש עבור אחזקתו בבית האבות.

הקלות במס לבעלי הכנסות נמוכות

הקלות במס לבעלי הכנסות נמוכות ניתנות למשפחות או ליחידים שסך כל ההכנסות השנתיות שלהן אינו עולה על שישים ושתיים אלף שקלים לשנה.
חשוב לדעת כי גובה ההכנסות מתעדכן מעת לעת, ולכן כדאי לעקוב אחרי הנתונים באתר של מס ההכנסה.
ההקלות ניתנות על תשלום מס הכנסה מריבית בנקאית או מתוכניות חיסכון.
הקלות אלו אינן ניתנות באופן אוטומאטי, כדי לקבל אותן יש להגיש בקשה מיוחדת לרשויות המס.

הטבה משמעותית הניתנת לבעלי הקלות נמוכות נקראת מס הכנסה שלילי.
הטבה זו מיועדת להורים לשלושה ילדים אשר הכנסתם החודשית אינה עולה על ששת אלפים שש מאות וחמישים שקלים לחודש,
או להורים לשני ילדים שהכנסתם אינה עולה על ששת אלפי שקלים לחודש או גם ליחיד ללא ילדים שעבר את גיל חמישים וחמש.

הקלות במס לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות – שני דברים שכדאי לדעת

הפטורים והניכויים ממס הם שנתיים והם אינם ניתנים להעברה לשנים הבאות.

באתר האינטרנט של רשות מס ההכנסה מפורטות כל ההקלות וההנחות המגיעות לבעלי הכנסות נמוכות ולגמלאים.
כדאי לעיין באתר ולהתעדכן על אודות ההנחות וההטבות המגיעות לכם.
חשוב לציין כי במאמר זה לא פירטנו את כל ההקלות וההטבות.

לקבלת פרטים נוספים על החזרי מס היכנסו – החזר מס הכנסה