הלוואה לעסק מבנק הפועלים
 למה כדאי לקחת הלוואה מבנק הפועלים
15 בדצמבר 2019
צפו בהכל

העלמת מס בלי עונש – איך עורך דין יכול לעזור לכם?

רשות המיסים מאפשרת לישראלים שלא דיווחו דיווחי אמת על הרווחים שלהם ולא הצהירו על כל ההון שברשותם,
בארץ או בחוץ לארץ, לבצע גילוי מרצון של העלמת מס,
לשלם את החוב לרשויות מס ההכנסה ולהימנע מהליכים פליליים ומהגשת תביעות משפטיות נגדם.

בדרך זו מבקשת רשות המיסים לעודד את הנישומים שעברו עבירות מס לתקן את הדיווחים שלהם, לדווח דיווחי אמת ושלם את חובם.
זו הזדמנות ייחודית הניתנת לחייבים במס להודות על העלמות מס שביצעו בעבר,
ולהמשיך ולצעוד קדימה כאזרחים ישרים ושומרי חוק אשר אינם מסתתרים או מסתירים מידע מרשויות המס.
יש לציין כי רשות המיסים פועלת בנוהל זה בתיאום מלא פרקליטות המדינה,
שני הגופים מתחייבים כי לא יוגשו תביעות פליליות נגד מי שיבצע את ההליך של גילוי מרצון.

חמישה שדברים שחשוב לדעת על העלמת מס

ההליך של גילוי מרצון שיזמה רשות המיסים קובע מפורשות כי ביצוע ההליך על ידי הנישום מבטיח לו חסינות מלאה מפני העמדה לדין פלילי.
הנוהל קיבל את האישור של היועץ המשפטי לממשלה ושל פרקליטות המדינה,
אם כי הוא אינו מקנה חסינות כנגד העמדה לדין על עבירות מס אחרות כמו פשיעה ומרמה,
אלא רק כנד הסתרת הון ודיווחים כוזבים למס הכנסה.

רשות המיסים מצהירה כי לנישום שיגיש בקשה לתהליך של גילוי מרצון לא יינתנו הקלות במס והוא יהיה מחויב לשלם את המיסים בהתאם לחוק על מלוא הכנסותיו.

רשות המיסים לא נקבה במספר מדויק של שנים שלגביהן היא מאפשרת את קיום ההליך של גילוי מרצון,
אם כי מנהלי הרשות הודיעו בפורומים ובאמצעי תקשורת שונים כי ההליך יאפשר גילוי של רווחים שלא דווחו עד לעשר שנים אחורה.

גם במסגרת ההליך מרצון, כמו בכל דיווח לרשויות מס ההכנסה, אפשר יהיה לקזז את ההפסדים מול הרווחים.
במסגרת תיקון הדוחות הכוזבים יוכלו הנישומים לציין את ההפסדים שחווה בית העסק לצד הרווחים ולשלם את המיסים רק על הרווחים נטו, הרווחים שנשארו לאחר קיזוז ההפסדים.
אך יש להדגיש כי את חישוב ההפסדים מול הרווחים אפשר לבצע רק על השנים המדווחות במסגרת הגילוי ברצון.
במילים פשוטות, אם יש לכם הפסדים על שנים שאינן נכללות במסגרת ההליך של גילוי מרצון,
לא תוכלו לקזז את ההפסדים הללו מהרווחים שצברתם באותן השנים שלגביהם אתם מתקנים את הדוחות.

יש שתי דרכים לביצוע ההליך, הגשת בקשה אנונימית ומסלול מקוצר.
במסלול הגשת בקשה אנונימית תוכלו להגיש בקשה ללא ציון שמכם.
רק לאחר שפקיד השומה יאשר את הבקשה תוכלו לחשוף את שמכם ולהגיע אתו להסכם.
המסלול המקוצר מתאים לנישומים שהחוב למס הכנסה אינו עולה על חצי מיליון שקל.

מדוע חשוב להיעזר בעורך דין

לכאורה הליך הגילוי מרצון נחשב להליך פשוט שאפשר לבצע לבד, אך זו טעות העלולה לגבות מחיר יקר.
כדי להגיש את הבקשה יש צורך להכיר היטב את הנהלים ולא לעשות טעויות.
נישום שאנו שולט בתהליך עלול לעשות טעויות קטנות כתוצאה מחוסר ידיעת הנהלים או מחוסר תשומת לב, ליפול בהן ולגרום לדחיית הבקשה על ידי רשות המיסים.

טיפול של עורך דין בנוהל הגילוי מרצון עדיף על טיפול של רואה חשבון.
בשונה מרואה חשבון, לעורך הדין יש חיסיון מוחלט על יחסי עורך דין לקוח.
רק באוזני עורך הדין תוכלו לגלות ללא חשש על עבירות המס שביצעתם בלי לחשוש שייתכן מצב שבו רואה החשבון יידרש לדווח על העבירות הללו למס הכנסה.