מדריך לפתיחת עסק
15 במרץ 2017
החזר מס הכנסה
החזר מס הכנסה
13 במאי 2017
צפו בהכל

דוח שנתי מס הכנסה

דוח שנתי מס הכנסה

דוח שנתי מס הכנסה – על הפטור ממס למלכ"ר ומוסד ציבורי והאם מלכ"ר חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה

האם מלכ"ר ומוסדות ציבוריים חייבים בהגשת דוח שנתי מס הכנסה.
כדי לעודד פעילות וולונטרית ללא כוונת רווח שנועדה לסייע לאוכלוסייה מסוגים שונים.
כדי לקדם מטרות ציבוריות שהמדינה מעוניינת בהם קבע המחוקק הטבות מס למוסדות ציבור ולמלכ"רים כאות הוקרה על הפעילות הנחוצה והמבורכת.
בין ההטבות השונות נכלל גם פטור ממס הכנסה, אך בתנאי שהמוסד הציבורי או המלכ"ר עומד בתנאים כפי שקבע המחוקק.

דו"ח שנתי למס הכנסה – מידע קצר על המלכ"ר ועל המוסד הציבורי

מוסד ציבורי היא מוסד המוגדר כחבורה של בני אדם הפועלים למטרה ציבורית ואשר ההכנסות שלו והנכסים משמשים רק לטובת הפעילות הציבורית.

מוסד ציבורי פטור מתשלום מס הכנסה על כל ההכנסות שלו מלבד הכנסות המגיעות מדיבידנד.
מריבית או מהפרשי הצמדה המתקבלים מחבר בני אדם שבשליטת המוסד הציבורי ואשר עוסקים בפעילות עסקית.
נוסף על כך, המוסד הציבורי לא יקבל פטור על פעילות עסקית שאינה נושאת אופי ציבורי.
קביעת אופי הפעילות נקבעת בהתאם להנחיות  שהתגבשו במהלך השנים בפסיקה.

סעיף 58 לחוק המע"מ קובע כי המנהל יכול לסווג את הפעילות של המוסד הציבורי כפעילות מלכ"רית או כפעילות עסקית.
עבור הפעילות המוגדרת כפעילות מלכ"ר יהיה המוסד פטור מתשלומי מס ערך מוסף, עבור הפעילות המוגדרת כפעילות עסקית הוא יחויב בתשלום מע"מ כמו כל עוסק מורשה.

מלכ"ר זהו מוסד ללא כוונת רווח, מוסד שמטרתו אינה לשם צבירת רווחים אישיים לבעליו, אלא לקידום מטרות שונות שאינן מטרות עסקיות.
מטרת המלכ"ר כפי שהגדיר החוק, היא לעודד, לעזור ולממן את המטרה שלשמה הוא הוקם.
הגדרת ההתאגדות כמלכ"ר נועדה בדרך כלל למטרות מס ומאחר וכללי המיסוי של המלכ"ר שונים מכללי המיסוי של כל גוף הפועל למטרת רווח

מי נכלל בקטגוריה של מלכ"ר?

  • המגזר הממשלתי הכולל את משרדי הממשלה, צבא, משטרה ורשויות ממשלתיות שונות.
  • המגזר של הרשויות המקומיות.
  • המגזר השלישי הכולל את הארגונים שאינם נכללים בשני הקטגוריות הקודמות, אך הם פועלים במגוון רחב של תחומים המיועדים לתועלת הציבור כמו פעילות ספורט, אמנות, צדקה, מחקר, סיוע לאוכלוסיות מוגדרות ועוד.
  • חברות שהוקמו לתועלת הציבור.
  • הקדש ציבורי.

כל השירותים והמוצרים שהמלכ"ר מוכר פטורים מתשלומי מע"מ.
המלכ"ר חייב רק במס שכר על השכר שהוא משלם לעובדים שלו.
כאשר השכר הכולל שמשלם המלכ"ר לעובדים נמוך מהסכום הנקבע בחוק, המלכ"ר יהיה פטור גם מתשלום מס שכר.

המלכ"ר פטור מתשלום מס הכנסה בתנאים הבאים.

  • הכנסת המלכ"ר היא אינה הכנסה מעסק.
  • ההכנסה אינה מגיעה מהפרשי הצמדה, מריבית או מדיבידנדים שהתקבלו מחברה הנמצאת בשליטת המלכ"ר.
דוח שנתי מס הכנסה – על החובה של מוסד ציבורי ומלכ"ר

יחיד, חברה, מלכ"ר, מוסד ציבורי ועמותה חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

הדו"ח השנתי הוא דו"ח המפרט את הפעילות העסקית של הגופים הנ"ל בשנת הכספים שחלפה, שנה המתחילה בראשון לינואר ומסתיימת בשלושים ואחד בדצמבר.

הדו"ח השנתי משקף את התנועות הכספיות שבוצעו בכל אחד מהגופים הנ"ל ומאפשר לפקידי המס לקבל תמונת מצב עדכנית המשקפת את הפעילות הפיננסית המתרחשת בארגון.

לסיכום, רשויות המס מעניקות הטבות ופטורים למוסד ציבוריים ולארגונים שהתארגנו תחת ההגדרה של מלכ"ר.
הטבות המס דורשות התמצאות מיוחדת בחוקי המס הייחודים למוסדות אלו, ולכן כדי ליהנות מהפטורים ומהטבות המס השונות מומלץ לפנות לרואה חשבון המתמחה בהנהלת חשבונות למוסדות ציבור ולמלכ"רים.

לקבלת פרטים נוספים – צרו איתנו קשר