דוח שנתי מס הכנסה
דוח שנתי מס הכנסה
4 במאי 2017
איך מקבלים החזר ממס הכנסה?
15 בדצמבר 2019
צפו בהכל
החזר מס הכנסה

החזר מס הכנסה – מה קורה כאשר פקיד השומה מוציא שומה גבוהה בטעות מהשומה שאותה יש לגבות?

פקיד השומה הוא הגורם האחראי על קביעת השומה שאותה תשלמו למס הכנסה. במקרים מסוימים השומה שקובע פקיד השומה אינה תואמת את השומה העצמית שהגיש הנישום ובמקרים נדירים פקיד השומה טועה ומוציא לנישום שומה טכנית בסכום גבוה יותר מאשר על הנישום לשלם. בשני המקרים זכאי הנישום לערער על החלטת פקיד השומה במספר דרכים, בפנייה מנומקת לפקיד השומה או באמצעות הגשת ערעור לבית המשפט.

איך קובעים את שומת המס?החזר מס הכנסה

בסוף שנת המס מגיש הנישום שומה עצמית התואמת, לדעתו, את גובה המס שעליו לשלם.  כאשר פקיד השומה סבור כי קיימת סטייה ממשית בין ההכנסות של הנישום לביו הצהרותיו , הוא רשאי לדחות את השומה העצמית, לקבוע בעצמו את חבות המס ולהוציא שומה מתוקנת הנקראת בשפה המקצועית " שומה לפי מיטב השפיטה".  את השומה המתוקנת רשאי פקיד השומה להוציא עד לטווח של שלוש שנים מהמועד שבו הגשתם את הדו"ח. לאחר שלוש שנים לא יוכל פקיד השומה לדחות את השומה העצמית.

בעת הגשת השומה המתוקנת צריך פקיד השומה לנמק את החלטתו ולפרט את הדרך ואת הסיבות שבגינן קבע את השומה החדשה.

כאשר קיימים חילוקי דעות בין פקיד השומה לבין הנישום באשר לשומה המתוקנת, יכול הנישום להגיש על כך ערעור  בתוך שלושים יום מהמועד שבו הוציא פקיד השומה את השומה המתוקנת. אם תרצו להאריך את מועד הערעור, עליכם להצביע על סיבות סבירות מדוע אינכם יכולים להגיש את הערעור במועד כמו למשל מצב בריאותי לקוי, שהות בחו"ל ועוד. פקיד השומה רשאי לדחות או לאשר את הארכת המועד.

אם לאחר הערעור הגעתם להסכמה עם פקיד השומה, תשלמו את המס בהתאם למה שהושג בהסכם. אם לא, יכול פקיד השומה לחייב את הנישום לשלם בצו. גם לאחר הוצאת הצו עדיין עומדת בפני הנישום אפשרות לערער, הוא רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי ולערער על ההחלטה של פקיד השומה. את הערעור יש להגיש לבית המשפט הפועל בתחום השיפוט של פקיד השומה ולהקפיד על סדרי דין מיוחדים שנקבעו על ידי המחוקק. אם אינכם רוצים לטרוח בהגשת הערעור, לשלם אגרות לבית המשפט ולהידחות בשל סיבות טכניות, כדאי לכם להתייעץ עם גורמים מומחים בתחום כמו רואה חשבון או עורך דין העוסק בתחום המיסים.

החזר מס הכנסה – מה אומר בית המשפט על טעויות של פקידי שומה?

דוד מגבעתיים הגיש לרשות המיסים הצהרה על סכום כסף שאותו קיבל עבור תפקידו כבורר בסכסוך בין שני אנשים. את תשלום השכר שקיבל הגדיר כהחזר הלוואה. פקיד השומה לא קיבל את הדיווח העצמי שהגיש דברים וטען כי אין מספיק מסמכים והוכחות המעידים כי התשלום היה אכן החזר הלוואה ולא הכיר בהשקעות שהשקיע דוד בעסק שאותן הוא הגדיר כהלוואה.

דוד דחה את טענות פקיד השומה וטען כי זוהי פעולה שהפכה להיות נורמה בין פקידי השומה, פעולה שבמסגרתה מתעלם פקיד השומה מהנתונים שהובאו לפניו כדי ללחוץ על החייב לשלם יותר ופנה לקבלת סעד מבית המשפט.

השופטת קיבלה, אומנם, את טענת פקיד השומה כי הדיווח על השכר כאילו היה החזר הלוואה היה לקוי, אך התייחסה בחומרה להתנהגות של פקיד השומה מאחר והגיש דרישת מס גבוהה מהמקובל והתעלם מזכויות אחרות שהיו למערער בעסק כמו שכר שלא שולם לו והשקעות אחרות שאותן אפשר לראות בדיעבד כהחזר מס.

בפסק דין מנומק מתחה השופטת ביקורת חריפה על פקיד השומה וחייבה אותו בהוצאות משפט של עשרים וחמש אלף שקלים.